ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ผลการปฏิบัติธรรม >

  ผลการปฏิบัติธรรม พระมานพ ถาวโร - ผู้อ่าน 18294
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานพ ถาวโร ในขณะที่ใจกำลังเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่น กระผมก็เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นที่หัวตา แล้วแสงนั้นก็สว่างจ้าเต็มไปหมด อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระวันชัย สุวาโท - ผู้อ่าน 18277
ผลการปฏิบัติธรรม พระวันชัย สุวาโท เมื่อกระผมดูตรงกลางเข้าไปอีก ปรากฏว่าดวงแก้วที่กำลังผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีองค์พระผุดขึ้นมาด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระอนันต์ ฐานิยชโย - ผู้อ่าน 18266
ผลการปฏิบัติธรรม พระอนันต์ ฐานิยชโย กระผมเห็นพระพุทธรูปใหญ่มาก และเหมือนกระผมไปนั่งอยู่ในตัวท่าน แล้วเห็นดวงสว่าง 3 ดวงลอยมาตรงหน้า อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระบุญรักษ์ คุณธีโร - ผู้อ่าน 18274
ผลการปฏิบัติธรรม พระบุญรักษ์ คุณธีโร อยู่ๆก็มีดวงแก้วโปร่งใสใหญ่ขนาดลูกเทนนิส ลอยมาจากที่ที่ลึกมากๆ ตอนนั้นใจสบาย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระเชวลิต ชวธมฺโม - ผู้อ่าน 18272
ผลการปฏิบัติธรรม พระเชวลิต ชวธมฺโม กระผมรู้สึกว่าใจเรากับใจองค์พระเป็นใจเดียวกัน ดวงตาของเรากับดวงตาขององค์พระเป็นดวงตาเดียวกัน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา ภานุสิริโก - ผู้อ่าน 18264
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา ภานุสิริโก เดี๋ยวนี้พอนั่งหลับตา กระผมก็จะเห็นองค์พระในดวงแก้ว อยู่ในกลางกายได้ทันที อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระวิชัย สุพนฺธโก - ผู้อ่าน 18274
ผลการปฏิบัติธรรม พระวิชัย สุพนฺธโก ลักษณะขององค์พระที่กระผมเห็นเหมือนพระพุทธรูปแก้วใส และยังมีพระแก้วในแบบเดียวกันเรียงเป็นแถวเป็นแนว ขยายใหญ่ซ้อนๆกันขึ้นมาเรื่อยๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา มหาปุญฺโญ - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา มหาปุญฺโญ อีกหนึ่งคำยืนยันว่า ความสุขจาการนั่งสมาธิ เป็นความสุขที่หาความสุขใดๆมาเปรียบไม่ได้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระทวี เตชโสตฺถิโก - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรม พระทวี เตชโสตฺถิโก จากนักเลงสุรา มาเป็นพุทธบุตรผู้มุ่งมั่นที่จะฝึกตนให้เป็นพระแท้ จนเข้าถึงความสุขภายใน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระเจริญ ติกฺขปญฺโญ - ผู้อ่าน 18268
ผลการปฏิบัติธรรม พระเจริญ ติกฺขปญฺโญ ผมเห็นโดมทองของมหาธรรมกายเจดีย์อยู่กลางท้องของผม…ต่อมาเจดีย์ก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือองค์พระใสๆอยู่กลางท้องของผมแทน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระไมยสิทธิ์ ธมฺมโชโต - ผู้อ่าน 18272
ผลการปฏิบัติธรรม พระไมยสิทธิ์ ธมฺมโชโต ผมเห็นองค์พระที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายมาก ง่ายจนผมสงสัยและไม่แน่ใจว่า ที่ผมเห็นนั้น ผมทำถูกต้องแล้วหรือยัง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8 - ผู้อ่าน 18274
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8 ผมนั่งสมาธิแล้ว...สว่าง เหมือนมีพลังภายในทำให้ผมมีความสุขมาก อยากจะนั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธัญชน์ อาทโร - ผู้อ่าน 18264
ผลการปฏิบัติธรรม พระธัญชน์ อาทโร จู่ๆกระผมก็เห็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆปรากฏขึ้นตรงหน้า ตอนนั้นกระผมตื่นเต้นมาก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระเสกสรรค์ สุทธิสทฺโธ - ผู้อ่าน 18273
ผลการปฏิบัติธรรม พระเสกสรรค์ สุทธิสทฺโธ ทุกครั้งที่นั่งสมาธิ กระผมก็ยังคงเห็นดวงแก้วแบบเดิม และรู้สึกเหมือนตัวเองตกลงไปอยู่ในดวงนั้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมสมโภชน์ ภทฺทปญฺโญ - ผู้อ่าน 18264
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมสมโภชน์ ภทฺทปญฺโญ “ตอนนั้นใจนิ่งมาก เหมือนไม่ได้หายใจ ลมหายใจมันขาดไปเลย แล้วร่างกายท่อนล่างก็หายไป กระผมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในที่โล่งๆว่างๆ” อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระรุ่ง ปิยวีโร - ผู้อ่าน 18270
ผลการปฏิบัติธรรมพระรุ่ง ปิยวีโร “สมาธิทำให้ผมมีความสุข เป็นความสุขในความสงบ ถ้าใจนิ่งมากก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ สมาธิทำให้ผมมีปัญญา” อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระสรายุทธ ปิยธมฺโม - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรม พระสรายุทธ ปิยธมฺโม “และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หัวใจของผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คือ การได้นั่งสมาธิ ได้พบกับประสบการณ์ภายในที่สุดแสนจะมหัศจรรย์” อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 18270
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา “อยู่ดีๆโยมแม่ก็กลายเป็นองค์พระแก้วใสมีสีฟ้าเข้มเหมือนสีน้ำทะเล...ผมเห็นองค์พระชัดมาก” อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 18271
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา “ผมเพิ่งรู้ว่าสภาพใจที่ปราศจากความคิด...มันน่าหลงใหลอย่างนี้นี่เอง ผมมีความสุขมาก” อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทนานาชาติ - ผู้อ่าน 18268
ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทนานาชาติ โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมของพระมหาเถระจากประเทศเกาหลี - ผู้อ่าน 18268
ผลการปฏิบัติธรรมของพระมหาเถระจากประเทศเกาหลี การนั่งสมาธิ...ต้องทำง่ายๆ...ต้องทำสบายๆ...ต้องทำใจเย็นๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเปรียญธรรม 6 ประโยค - ผู้อ่าน 18270
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเปรียญธรรม 6 ประโยค สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรธนา ผิวก่ำ - ผู้อ่าน 18265
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรธนา ผิวก่ำ สามเณรเปรียญธรรม 7 ประโยค เตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ พระจักรพันธ์ อินฺทจกฺโก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระศุภสิทธิ์ ถามสิทฺโธ - ผู้อ่าน 18265
ผลการปฏิบัติธรรม พระศุภสิทธิ์ ถามสิทฺโธ พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม